Our team

Dalmont Seaward.jpg
Dalmont Seaward

Radio Owner

Tina Smith 3.jpg
Tina Smith 

Radio DJ

42738366_1864034886978340_50783835084774
Tina Smith 

Radio DJ

Theresa du Toit.jpg
Theresa  du Toit

Radio DJ

Francina Michler.jpg
Francina Michler

Radio DJ

Mathys foto 2.jpg
Mathys Mathey

Radio DJ